TÉRKÉPEK
A Kárpát-medencei magyar nemzetrészek sérülékenysége a járványhelyzettel és gazdasági válsággal szemben

Ezen az oldalon interaktív térképek segítségével mutatunk be a Kárpát-haza statisztikák adatbázisainak területi adatai közül néhányat. A legtöbb térkép több szempont szerint is szűrhető (pl. magyarság száma és aránya, területegységek stb.), így képet kaphatunk arról, hogy pontosan milyen helyzetben vannak a Kárpát-medence magyarok által lakott térségei.

TOVÁBB A TÉRKÉPEKRE
A Kárpát-haza leírása területi adatokkal

E térképek a Kárpát-haza statisztikák adatbázisainak területi adatai közül jelenítenek meg néhányat, csak egy nagyon kis ízelítőt adva ebből az igen kiterjedt adatkörből.

A Kárpát-medencei magyarság társadalmi-gazdasági jellemzői leírásának egyik módja, ha a magyarság településterületének adatait jelenítjük meg. Ezek az adatok ott lehetnek kellően reprezentatívak a magyarságra nézve, ahol a magyarság jelentős arányban él, többségben van. Települési/községi szint feletti területi statisztikai adatgyűjtési egységekben csak kivételes esetekben alkot többséget a magyarság. Ezért az itt közölt térképek legtöbbször települési/községi adatokat jelenítenek meg.
Ld. bővebben a külhoni magyarság területi adatellátottságáról: a kutatási jelentés elérhető itt.
Ld. bővebben a külhoni magyarság területi adatellátottságával összefüggésben a magyar településterület területi közigazgatási és önkormányzati szerveződéseiről: a cikk elérhető itt.

A Kárpát-haza statisztikák interaktív térképei

A térképek adatai igényelhetők az NSKI-tól, további számos itt nem közzétett területi adatkörrel együtt. Az adatok több nemzetrészre és országra kiterjedő térképezése érdekében, az eltérő területi adatgyűjtési szintek miatt a térképek ábrázolási alapegysége országonként különbözik. Az itt közült térképek adatai néhány szempont alapján szűrhetők. A fentebb említett gondolatmenet miatt az egyik fontos szűrfeltétel, hogy a településeken milyen arányban élnek magyarok. Ahol magasabb ez az arány, ott feltételezhető, hogy az adott település értéke jól jellemzi a magyarságot is, nem csak a település teljes népességét.

A tömbös magyar településterület térképei

A tömbös magyar településterületek is egy szűrési lehetőséget kínálnak az itt közült térképeken. Ezek olyan, általában várost és vonzáskörzetét megjelenítő település-együttesek, amelyeknek a településein a magyarság többségben van. Előfordulnak bennük a magyar többségüket már elvesztett, de még mindig jelentős magyar többségű városi központok vagy vonzáskörzeti falvak is. Lehatárolásukról ld. bővebben: a kutatási jelentés elérhető itt.

Megjegyzés a térképek böngészéséhez
Az alábbi térképek a nagy adatmennyiség miatt egyes számítógépeken/hálózatokon lassan töltődhetnek be (akár egy percet is igénybe vehet a folyamat). Amennyiben ennél is lassabban, illetve hiányosan jelenik meg valamelyik térkép, akkor próbálja meg frissíteni az oldalt (frissítés gomb a böngészőben, vagy Ctrl+R billentyű kombináció), továbbá fontos, hogy a böngészőjének a legfrissebb verzióját használja. Amennyiben mobil eszközről nyitotta meg az oldalt, a térképek technikai okokból képként jelennek meg, a szűrési lehetőségek használatához asztali számítógépen, vagy laptopon futó böngészőre van szükség. Amennyiben az alábbi szűrőket használja, kiválasztás után görgessen lefelé a szűrt térképek megjelenítéséhez.
demográfia

A 18-25 évesek száma és aránya 2018-ban
demográfia

Magyar nemzetiségűek aránya a Kárpát-medence egyes térségeiben (2011)
demográfia

Évközepi állandó népességszám a Kárpát-medence egyes térségeiben (2017)
demográfia

Népességszám-változás éves átlaga a Kárpát-medence egyes térségeiben (2001-2011)
demográfia

Népességszám-változás éves átlaga a Kárpát-medence egyes térségeiben (2011-2017)
demográfia

Népességszám-változás éves átlaga a Kárpát-medence egyes térségeiben (2001-2017)
demográfia

Élveszületési ráta éves átlaga a Kárpát-medence egyes térségeiben (2001-2016)
demográfia

Vándorlási egyenleg éves átlaga a Kárpát-medence egyes térségeiben (2001-2016)
demográfia

0-14 évesek aránya a Kárpát-medence egyes térségeiben (2017)
demográfia

0-14 évesek arányának változása éves átlagban a Kárpát-medence egyes térségeiben (2001-2017)
demográfia

15-64 évesek aránya a Kárpát medence-egyes térségeiben (2017)
demográfia

15-64 évesek arányának változása éves átlagban a Kárpát-medence egyes térségeiben (2001-2017)
demográfia

64 felettiek aránya a Kárpát-medence egyes térségeiben (2017)
demográfia

64 év felettiek arányának változása éves átlagban a Kárpát-medence egyes térségeiben (2001-2017)
demográfia

0-14 éves és 15-64 éves lakosság aránya a Kárpát-medence egyes térségeiben (2017)
demográfia

A gyermeknépesség eltartottsági rátájának változása éves átlagban a Kárpát-medence egyes térségeiben (2001-2017)
demográfia

A 64 év feletti és 15-64 éves lakosság aránya a Kárpát-medence egyes térségeiben (2017)
demográfia

Az idős népesség eltartottsági rátájának változása éves átlagban a Kárpát-medence egyes térségeiben (2001-2017)
demográfia

A 64 év feletti és a 15 év alatti lakosság aránya a Kárpát-medence egyes térségeiben (2017)
demográfia

Az öregedési index változása éves átlagban a Kárpát medence egyes térségeiben (2001-2017)
demográfia

Magyar nemzetiségű idős népesség (65+) aránya
demográfia

Magyar nemzetiségű idős népesség (65+) száma
demográfia

A legalább 65 éves teljes népesség (magyar és nem magyar) aránya a magyarországi átlaghoz képest
gazdaság

Turizmus a Kárpát-medencében 2018-ban
gazdaság

A vállalkozási aktivitás területi különbségei 2018-ban
gazdaság

A bruttó nemzeti össztermék területi különbségei 2018-ban
gazdaság

Foglalkoztatási szerkezet gazdasági ágazatok szerint 2018-ban
gazdaság

Az erdélyi vállalkozások helyzete a profit értékének és az alkalmazottak számának függvényében, 2014-2018
gazdaság

Romániai magyar többségű kis- és középvárosok társadalmi-gazdasági fejlettsége
gazdaság

Egy főre jutó GDP a Kárpát-medence egyes térségeiben (2017) Euro
gazdaság

GDP a Kárpát-medence egyes térségeiben (2017) millió Euro
gazdaság

Bruttó hozzáadott érték a Kárpát-medence egyes térségeiben (2017)
gazdaság

Egy főre jutó GDP a Kárpát-medence egyes térségeiben (2017)
gazdaság

1000 főre jutó vállalkozások száma a Kárpát-medence egyes térségeiben (2016)
gazdaság

1000 főre jutó vállalkozások számának változása a Kárpát-medence egyes térségeiben (2011-2016)
gazdaság

100 főre (14 évesnél idősebb) jutó regisztrált munkanélküliek száma a Kárpát-medence egyes térségeiben (2017)
gazdaság

100 főre (14 évesnél idősebb) jutó regisztrált munkanélküliek számának változása éves átlagban a Kárpát-medence egyes térségeiben (2011-2017)
gazdaság

Kárpát-medencei térségek turisztikai teljesítménye országonként eltérő mutatókkal
köznevelés

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 2018-ban
köznevelés

Egy óvodapedagógusra jutó óvodások száma a Kárpát-medence egyes térségeiben (2017)
köznevelés

Egy óvodapedagógusra jutó óvodások számának változása a Kárpát-medence egyes térségeiben (2001-2017)
köznevelés

Egy általános iskolai tanárra jutó iskolások száma a Kárpát-medence egyes térségeiben (2017)
köznevelés

Egy általános iskolai tanárra jutó iskolások számának változása a Kárpát-medence egyes térségeiben (2001-2017)
köznevelés

Egy középiskolai tanárra jutó középiskolások száma a Kárpát-medence egyes térségeiben (2017)
köznevelés

Egy középiskolai tanárra jutó középiskolások számának változása a Kárpát-medence egyes térségeiben (2001-2017)
egészségügy

Egy háziorvosra jutó népesség (2016)
egészségügy

Kórházi ágyak száma 10 ezer főre a Kárpát-medencében (2016)
egyéb

Falu- és tanyagondnokságok a Kárpát-medencében 1992 és 2019 között
egyéb

Ereklyés országzászló állítás Magyarországon települések és évek szerint